Ilmoitettava elintarvikehuoneisto

Ilmoitettavalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta tai muuta tilaa, jossa elintarvikkeita varastoidaan, kuljetetaan, käsitellään, valmistetaan, myydään tai tarjoillaan. Elintarvikehuoneistoksi katsotaan myös tila, jossa valmistetaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa käytettäviä tuotteita, kuten kertakäyttöastioita.

Elintarvikkeita myyvät verkkokaupat ja kodit, joissa valmistetaan ammattimaisesti ruokaa/elintarvikkeita, ovat ilmoitettavia elintarvikehuoneistoja.


Milloin tulee tehdä ilmoitus?

Toiminnan aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toimijan vaihtumisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa terveystarkastajalle. Toiminnan saa aloittaa, kun elintarvikehuoneisto on lain vaatimusten mukainen. Huoneistoon tehdään ensimmäinen tarkastus toiminnan aloittamisen jälkeen.

Toiminnanharjoittajan tulee olla yhteydessä tarvittaessa myös muihin viranomaisiin, kuten palo- ja rakennustarkastajaan.

Täytä sähköinen ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan lopettamisesta (myös liikkuva elintarvikehuoneisto). Lomakkeen lähettämiseen vaaditaan Suomi.fi-tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Lue ohje lomakkeen lähettämiseen.

Lisätietoa Ruokaviraston ohjeesta (pdf)


Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. parturin kahvitarjoilu)
  • toimija on yksityinen henkilö, tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. yhdistyksen makkaran myynti tai koulun myyjäiset)


Pop up-toiminta

Pop up -ravintolaa voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Lisätietoa löydät Ruokaviraston sivuilta.


Vähäriskinen ammattimainen toiminta

Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Liikkuva elintarvikehuoneisto ja vähäinen elintarvikemyynti


Liikkuvalla elintarvikehuoneisto on siirrettävä tai väliaikainen tila (esimerkiksi telttakatos, myyntiauto tai liikkuva laite), jolla kierretään eri paikkakunnilla ja harjoitetaan ammattimaista toimintaa.

Lisätietoa: Eviran ulkomyyntiohje (pdf)

Pirtevan ohje: Kotona valmistettujen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu toreilla, myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa

 

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee ilmoittaa 


Tee ilmoitus terveystarkastajalle vähintään 4 arkipäivää ennen elintarvikehuoneiston saapumista alueelle.

Voit lähettää ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen ymparistoterveys@pirkkala.fi tai täyttää lomakkeen tiedottamisesta.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • Toimijan nimi, Y-tunnus, ja kotikunta
  • Tapahtuman aika ja paikka
  • Valvontayksikkö, johon toiminnasta on ilmoitettu
  • Myynnissä olevat elintarvikkeet
  • Ilmoittajan yhteystiedot

Tee sähköinen ilmoitus/tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta   . Lomakkeen lähettämiseen vaaditaan Suomi.fi-tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Lue ohje lomakkeen lähettämiseen.