Tammikuun alussa 2020 voimaan tulleen elintarvikelain muutoksen (1397/2019) myötä ensisaapumistoiminnan, eli eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta, on siirtynyt Ruokavirastolta kuntiin. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta toteutetaan jatkossa osana yleistä elintarvikevalvontaa Oiva-tarkastusten yhteydessä.

Jos tuot eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen, sinun on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttamisesta oman kunnan elintarvikevalvontaan. Voit tehdä ilmoituksen tällä lomakkeella. 

Lisätietoa aiheesta löydät Ruokaviraston sivuilta

Lisätietoa sisämarkkinatuonnin valvonnasta saa hygieenikkoeläinlääkäriltä.