Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta toteutetaan osana yleistä elintarvikevalvontaa Oiva-tarkastusten yhteydessä.

Jos tuot eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen, sinun on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttamisesta oman kunnan elintarvikevalvontaan. Voit tehdä ilmoituksen täyttämällä tämän lomakkeen soveltuvin osin. 

Lisätietoa aiheesta löydät Ruokaviraston sivuilta

Lisätietoa sisämarkkinatuonnin valvonnasta saa hygieenikkoeläinlääkäriltä.