Kuolleet eläimet

Kuolleet lemmikkieläimet

Kuolleet lemmikkieläimet tulee hävittää ensisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla. Ympäristöterveys Pirtevan alueella ei ole lemmikkieläinten hautausmaata vaan lähin on Tampereella Rautaharkon kaupunginosassa.

Pirtevan alueella toimii kaksi lemmikkieläintuhkaamoa, jotka ottavat vastaan kuolleita lemmikkieläimiä. Lisäksi useat eläinlääkärivastaanotot voivat toimittaa kuolleen lemmikin puolestasi tuhkattavaksi. Jos haluat selvittää eläimen kuolinsyyn, voit lähettää eläimen suoraan tai hoitavan eläinlääkärin kautta Ruokavirastoon tutkittavaksi.

Kuolleet villieläimet

Voit haudata kuolleena löydetyn villieläimen, jos se aiheuttaa haju- tai muuta haittaa. Pienet luonnonvaraiset eläimet voit laittaa myös kotitalouden sekajäteastiaan. Suurten eläinten, kuten hirvien raadot voi toimittaa hyväksytylle kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen, mikäli olet ensin varmistanut, että kyseiset paikat voivat vastaanottaa raatoja. Hautaus- tai hävityskustannuksista vastaa se, jolle haitta aiheutuu. 

Lisätietoja löytyy Ruokaviraston ohjeesta ”Ohje luonnossa liikkujalle”.

Hautaaminen

Voit hävittää kuolleen eläimen hautaamalla sellaisessa paikassa, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Hautaamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. 

Valitessasi hautaamispaikkaa huomioi, ettei aluetta tulla pian hautaamisen jälkeen kyntämään tai kaivamaan. Paikka, joka on pohjavesialueella, alle 250 metrin etäisyydellä kaivosta, vedenottamon suoja-alueella tai vesistöön viettävällä rinteellä ei ole sovelias hautaamiselle. Hautaa kuollut eläin vähintään 1 m syvyyteen ja peitä se heti niin, että ketut, rotat tai muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen.

Kuolleen eläimen ruho on tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi hautaamisen yhteydessä.

Älä hautaa kuollutta eläintä muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa. Hautaamisessa tulee lisäksi noudattaa ympäristönsuojelulain ja terveydensuojelulain säädöksiä.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!