Kaivovesi

Yksityiset kaivot

Ne yksityiset taloudet, jotka eivät ole vesilaitosten vedenjakelun piirissä, saavat talousvetensä rengas- tai porakaivoista.

Rengaskaivot 

Rengaskaivot ovat yleensä betonirenkaisia muutaman metrin syvyisiä kaivoja. Vanhimmat kaivot on holvattu luonnonkivistä.

Rengaskaivojen veden laatua voi heikentää kaivoon pääsevä pintavesi, joka vie bakteereja kaivoon. Pintavesi voi samentaa kaivoveden keväisin ja syksyisin. Kaivoveden rautapitoisuus on usein korkea. Lannoitettujen peltojen tai lantaloiden lähellä olevissa kaivoissa saattaa myös olla korkeita nitraattipitoisuuksia, jolloin vesi ei sovellu juomakäyttöön.

Porakaivot

Porakaivot ovat maa- tai kallioperään poraamalla tehtyjä usein kymmeniä metrejä, joskus jopa lähes 200 metriä syviä kaivoja. Veden laadun kannalta ongelmia voi Pirkanmaalla aiheutua mm. arseenista ja radonista. Kaivokohtaiset erot ovat suuria, joten asia selviää ainoastaan ottamalla vesinäytteen.

Yksityiskaivojen veden laatuvaatimukset ja -suositukset on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001.

Kaivon rakenteellinen kunto tulisi tarkistaa vuosittain ja näytteenottoa suositellaan kolmen vuoden välein, ellei erityisiä haju-, maku- tai värivirheitä ilmene. Vesinäytteen voi hyvin ottaa itse. Saat ohjeita talousvesikaivojen vesinäytteenottoon ja kunnostukseen terveystarkastajilta. Näytteen ottamisesta ja sen tutkimisesta aiheutuvat laboratoriokulut maksaa kaivon omistaja.

Ohjeita kaivon kunnostukseen ja huoltoon löydät Ympäristöhallinnon sivuilta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi