Myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista toimintaa. Vähittäismyyntilupaa haetaan sen kunnan valvontaviranomaiselta, jossa myyntipaikka sijaitsee. Liikennevälineiden kohdalla lupa haetaan toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Muiden tupakkalaissa säädettyjen tuotteiden, kuten tupakointivälineiden myyntiin ei tarvita myyntilupaa. Niiden myynnissä on kuitenkin huomioitava tupakkalain sääntely esimerkiksi omavalvonnan ja markkinointikiellon suhteen.

Vähittäismyyntiluvan hakeminen

Vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti 30 vuorokautta ennen vähittäismyynnin aloittamista. Voit hakea vähittäismyyntilupaa Valviran internetsivuilla olevan sähköisen asiointipalvelun kautta, josta hakemus ohjautuu ympäristöterveyteen käsiteltäväksi.

Toimita hakemuksen liitteenä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli löytyvät Valviran nettisivulta.

Vähittäismyyntiluvan haltijalla pitää olla vähittäismyyntiluvan lisäksi jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit, jotta tukkumyyjä voi myydä tupakkatuotteita luvanhaltijalle. Tunnistekoodien hakeminen ja lisätiedot tunnistekoodien hakemisesta toimivaltaisen tunnisteiden antajan verkkosivustolta.

Voit toimittaa hakemuksen tarvittaessa myös postitse osoitteeseen Pirkkalan kunta, PL 1001, 33961 Pirkkala. 

Ohjeita tupakan vähittäismyyntiin ja omavalvontasuunnitelman malliasiakirjan löydät Valviran sivuilta. 


Nikotiininesteiden myynti

Jos sinulla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saat myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

  1. olet tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
  2. toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sisältäen selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Ilmoitusta ei voi lähettää Valviran sähköisen järjestelmän kautta, vaan se tulee lähettää sähköpostilla: ymparistoterveys@pirkkala.fi tai postitse osoitteeseen: Pirkkalan kunta, PL 1001, 33961 Pirkkala.

Ilmoituksen tekemiseen voi käyttää Valviran lomaketta.


Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle. Yksinkertaisin tapa on tehdä ilmoitus sähköisesti Valviran internetsivuilla olevan sähköisen asiointipalvelun kautta. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tuotteita suoraan kuluttajalle.

Ohjeita tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä löydät Valviran sivuilta.


Tietojen muutos

Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta. Lisätietoa tupakkatuotteiden myynnistä löydät Valviran sivuilta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi