Rengaskaivon kunnostaminen ja desinfiointi

Kunnostaminen

 1. Tyhjennä kaivo tehokkaalla pumpulla. Puhdista vesiletkut, pumppu, tikkaat ja muut kaivon sisälle lasketta­vat osat hyvin ennen käyttöä.
 2. Pese karkealla harjalla kaivon sisäpinta huo­lellisesti. Harjaa vedellä rengas renkaalta ylhäältä alaspäin. Älä käytä pesuaineita.
 3. Tiivistä kaivon rakenteet siten, että vesi pääsee kaivoon vain pohjan kautta. Tarkista ja tiivistä erityisesti kaivon kansi ja luukku, betonirenkaiden saumat sekä vesijohdon läpivienti. Betonin tiivistämiseen voit käyttää rautakaupoista saatavaa kaivojen tiivistysainetta (pikasementti). Jos betonirenkaat ovat liikkuneet pois sijoiltaan, on ne asennettava paikoilleen. Samalla voit asentaa esim. solumuovisen tiivisteen renkaiden saumoihin sekä kannen ja ylimmän betonirenkaan väliin.
 4. Poista kaivon pohjalla oleva liettynyt hiekka ja laske tilalle pestyä kaivohiekkaa tai soraa esim. 20 cm:n kerros. Pohjahiekan sekaan voi laittaa kalkkimursketta (kaivokalkki). Pumpun imuputken etäisyys pohjasta tulisi olla vähintään 30 cm. Kallista maapinta kaivon ympäriltä siten, että pintaveden ohjautuvat etäälle kaivosta.
 5. Anna kaivon täyttyä ja juoksuta vettä, kunnes se on kirkasta. Kunnostuksen jälkeen kaivo täytyy desinfioida ennen kuin vettä voi käyttää juomavetenä.

Desinfiointi

Kaivon puhdistusta voi tehostaa käyttämällä de­sin­fioivia kemikaaleja kuten esim. vetyperoksidia, natriumhypokloriit­tia tai kalsiumhypoklo­riittia. Desinfiointi tilataan ammattilaiselta, koska markkinoilla ei ole tällä hetkellä kaivon omatoimiseen desinfiointiin soveltuvaa valmista kemikaalia.

Annostele desinfiointiainetta esim. seuraavasti:

 • 10 % natriumhypokloriittia n. 2,5 desilitraa/kaivon vesi­kuutiometri
 • 70 % kalsiumhypokloriittia n. 300 grammaa/kaivon ve­sikuu­tiometri
 • 10 % vetyperoksidia n. 3 litraa/kaivon vesikuu­tio­met­ri.
 • Vesikuutiometri (m3) lasketaan seuraavasti: r x r x h x 3,14
  r = puolet betonirenkaan halkaisijasta metreinä
  h = veden korkeus pohjasta metreinä
 1. Valuta laimennettu desinfiointiaine esim. puhtaalla kastelukannulla renkaiden seinämiä pitkin kai­voon. Voit johtaa desinfioitua vettä myös vesijohtoverkostoon avaamalla hetkeksi vesihanat.
 2. Anna desinfiointiaineen vaikuttaa kaivossa vä­hintään vuo­rokausi. Desinfioinnin aikana vettä ei saa juoda.
 3. Tyhjennä kaivo niin monta kertaan, että vesi ei enää haise eikä maistu kloorille.

Kaivoa ei tarvitse välttämättä tyhjentää vety­peroksidia käytettäessä, koska se hajoaa kahdessa vuoro­kaudessa, jonka jälkeen vettä voi juoksutuksen jälkeen käyt­tää.

Ota vesinäyte aikaisintaan 7 vrk kuluttua desinfioinnista.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi