Elintarvikehuoneiston vaatimukset

Elintarvikehuoneiston on oltava lainsäädännön vaatimusten mukainen, jotta se voi aloittaa toimintansa. Toimijan velvollisuus on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikissa olosuhteissa.

Yleisiä vaatimuksia tiloja koskien 

Elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. 
 
Elintarvikehuoneistossa on oltava sen toimintaan nähden riittävät työtilat. Elintarvikehuoneiston tilojen ja toimintojen tulee olla sijoitettu siten, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Tarvittaessa toiminnot on erotettava toisistaan rakenteellisesti tai ajallisesti. Ruokaa saa valmistaa vain paikassa, joka on sitä varten asianmukaisesti varustettu ja erillään muista myytävistä elintarvikkeista. 
 

Pinnat

Elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (mukaan lukien laitteiden pinnat) ja erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia. Tämä edellyttää sileiden, pestävien, ruostumattomien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, ellei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia. 

Työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava tarvittaessa asianmukaiset tilat. Nämä tilat on rakennettava ruostumattomasta materiaalista, ne on voitava puhdistaa helposti ja niissä on oltava riittävä kuuman ja kylmän veden saanti. 
 

Siivoustila

Elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti. Valvontaviranomainen voi sallia siivousvälineiden sijoittamisen elintarvikehuoneistosta erilliseen tilaan tai rakennukseen. 

Puhdistus- ja desinfiointiaineita ei saa varastoida alueilla, joilla käsitellään elintarvikkeita. 

Käymälät ja pukeutumistilat

Elintarvikehuoneistossa on oltava henkilökunnalle asiamukaisesti varustettu käymälä ja pukeutumistila. Käymälät eivät saa avautua suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Valvontaviranomainen voi sallia käymälän, siivousvälinetilan ja pukeutumistilojen sijoittamisen elintarvikehuoneistosta erilliseen tilaan tai rakennukseen.

Vesipisteet

Tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista.  

Ilmanvaihto

Tiloissa on oltava asianmukainen ja riittävä ilmanvaihto. Kysy lisätietoa kunnan rakennusvalvonnasta tai alan asiantuntijoilta.
 

Jätehuolto

Jätteet on poistettava tiloista mahdollisimman pian ja niiden kerääntymistä tulee välttää. Jätteet eivät saa aiheuttaa hygieniariskiä.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!