Tunnistekoodit

Myyntilupajärjestelmä ja jäljitettävyysjärjestelmä

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjille on oltava myyntiluvan lisäksi jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit. Kaikkien tupakkatuotteiden toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden on haettava tunnistekoodi/-koodeja. Tunnistekoodeilla voidaan tunnistaa toimitusketjuun kuuluva toimija. Koodien avulla voidaan tunnistaa tehokkaasti kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden todellinen kuljetusreitti valmistuslaitokselta aina vähittäismyyntipaikkaan asti.

Millaisia tunnistekoodeja on?

Tunnistekoodeja on kolmenlaisia: talouden toimijan tunnistekoodi, toimintayksikön tunnistekoodi ja koneen tunnistekoodi. 

Talouden toimijan tunnistekoodi

Tätä koodia hakevat kaikki toimijat, jotka ovat osana tupakkatuotteiden kauppaa (mukaan lukien vienti). Tämä koskee valmistajia, logistiikkayhtiöitä, tukkuja ja vähittäismyymälöitä. 

Toimintayksikön tunnistekoodi 

Toimintayksiköllä tarkoitetaan paikkaa, rakennusta tai myyntiautomaattia, jossa tupakkatuotteita valmistetaan, varastoidaan tai saatetaan markkinoille. Tätä koodia haetaan tupakkatuotteiden tukku- ja vähittäismyyntipaikoille. Lisäksi haetaan myös rakennuksille, jossa tupakkatuotteita varastoidaan.  

Koneen tunnistekoodi

Haetaan tupakkatuotteiden valmistuksessa käytettäville laitteille. 

Esimerkiksi tupakkatuotteiden tukku- ja vähittäismyyjät hakevat sekä talouden toimijan että toimintayksikön tunnistekoodia. Mikäli toimija myy tupakkatuotteita useassa eri myyntipaikassa, tulee toimijan hakea toimintayksikön tunnistekoodi jokaisella myyntipaikalle erikseen. Talouden toimijan koodiksi riittää yksi koodi.

Mistä voin hakea tunnistekoodeja?

Tunnistekoodeja haetaan Suomen markkinoiden osalta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) nimeämältä tunnisteiden antajalta. Tunnisteiden antajaksi on valittu slovakialainen Allexis s.r.o. Yritys antaa seuraavat viisi vuotta tupakkalain vaatimat tunnisteet Suomen markkinoille saatettaville tupakkatuotteille.

Kenelle ilmoitan tunnistekoodit?

Vähittäismyyntiluvan haltijan tulee ilmoittaa vähittäismyyntilupaa vastaavat talouden toimijan ja toimintayksikön tunnistekoodit luvan myöntäneelle kunnalle. Kunta merkitsee tiedot Valviran ylläpitämään vähittäismyyntiluparekisteriin.

Lopetin tupakkatuotteiden myynnin, kenelle ilmoitan tunnistekoodien lopettamisesta?

Myyntiluvan haltijan on tupakkatuotteiden vähittäismyyntitoiminnan loppuessa ilmoitettava asiasta sekä kunnan myyntiluvan myöntäneelle viranomaiselle, että tunnisteiden antajalle. Lopettamisilmoituksen voi tehdä kunnalle esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen ymparistoterveys@pirkkala.fi ja tunnisteiden antajalle ID Issuer -nettisivun välityksellä. Verkkosivuille kirjaudutaan sisään omilla tunnuksilla ja painetaan nappia “rekisteröinnin poistaminen”.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!