Tunnistekoodit

Myyntilupajärjestelmä ja jäljitettävyysjärjestelmä

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjille on oltava myyntiluvan lisäksi jäljitettävyysjärjestelmän edellyttämät tunnistekoodit. Kaikkien tupakkatuotteiden toimitusketjuun kuuluvien toimijoiden on haettava tunnistekoodeja. Tunnistekoodeilla voidaan tunnistaa toimitusketjuun kuuluva toimija. Koodien avulla voidaan tunnistaa tehokkaasti kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden todellinen kuljetusreitti valmistuslaitokselta aina vähittäismyyntipaikkaan asti.

Millaisia tunnistekoodeja on?

Tunnistekoodeja on kolmenlaisia: talouden toimijan tunnistekoodi, toimintayksikön tunnistekoodi ja koneen tunnistekoodi. 

Talouden toimijan tunnistekoodi

Tätä koodia hakevat kaikki toimijat, jotka ovat osana tupakkatuotteiden kauppaa (mukaan lukien vienti). Tämä koskee valmistajia, logistiikkayhtiöitä, tukkuja ja vähittäismyymälöitä. 

Toimintayksikön tunnistekoodi 

Toimintayksiköllä tarkoitetaan paikkaa, rakennusta tai myyntiautomaattia, jossa tupakkatuotteita valmistetaan, varastoidaan tai saatetaan markkinoille. Tätä koodia haetaan mm. tupakkatuotteiden tukku- ja vähittäismyyntipaikoille sekä niille rakennuksille, joissa tupakkatuotteita varastoidaan.  

Esimerkiksi talouden toimijan, joka harjoittaa tupakkatuotteiden tukku- tai vähittäismyyntiä kahdessa myyntipaikassa, pitää hakea talouden toimijan tunnistekoodi (yrityksen tunnistamiseksi) sekä kaksi toimintayksikön tunnistekoodia (myyntipaikkojen tunnistamiseksi).

Koneen tunnistekoodi

Haetaan tupakkatuotteiden valmistuksessa käytettäville laitteille. 

Mistä voin hakea tunnistekoodeja?

Tunnistekoodeja haetaan Suomen markkinoiden osalta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) nimeämältä tunnisteiden antajalta. Tunnisteiden antajaksi on valittu slovakialainen Allexis s.r.o.

Lopetin tupakkatuotteiden myynnin, kenelle ilmoitan tunnistekoodien lopettamisesta?

Myyntiluvan haltijan on tupakkatuotteiden vähittäismyyntitoiminnan loppuessa ilmoitettava asiasta sekä kunnan myyntiluvan myöntäneelle viranomaiselle, että tunnisteiden antajalle. Lopettamisilmoituksen voi tehdä kunnalle esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen ymparistoterveys@pirkkala.fi ja tunnisteiden antajalle ID Issuer -nettisivun välityksellä. Verkkosivuille kirjaudutaan sisään omilla tunnuksilla ja painetaan nappia “rekisteröinnin poistaminen”.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi