Taloyhtiön hakemus tupakointikiellolle

Asunto-osakeyhtiö voi hakea yhtiössään oleviin huoneistoihin tai niihin kuuluville parvekkeille tupakointikieltoa. Pirteva toimii alueellaan hakemuksia käsittelevänä viranomaisena.

Parveketupakointikieltohakemuksen laatiminen ja lähettäminen

Tähän ohjeeseen on koottu parveketupakointikieltojen hakemuksen käsittelyyn liittyvää ohjeistusta. Tupakointikieltojen käsittelyä helpottaa, jos viranomaiselle toimitettuun hakemukseen on jo alun perin laitettu tarvittavat liitteet.
Hakemus lähetetään sähköisesti osoitteeseen ymparistoterveys@pirkkala.fi

Tupakointikieltohakemukseen tulee olla liitteinä seuraavat dokumentit

1)  Yhtiökokouksen pöytäkirja, johon on kirjattu selvästi, että tupakointikieltoa parvekkeille (ja huoneistopihoille) haetaan Ympäristöterveys Pirtevasta.

 • kokouksen päätöksessä on hyvä näkyä myös kuulemisen tulos (kuinka monta puoltaa ja vastustaa)
 • päätettiinkö yksimielisesti
 • äänestystulos, jos asia on mennyt äänestykseen

2)  Osallistuja-/ääniluettelo, mikäli sitä ei ole mainittu kokouspöytäkirjassa
3)  Yhtiöjärjestys
4)  Asemapiirustus, johon merkitty mahdollinen tupakointialue/-paikka
5)  Julkisivupiirustukset
6)  Pohjapiirustukset. (näissä tai julkisivupiirustuksissa tulisi näkyä tulo-/korvausilmareitit)
7)  Selvitys ilmanvaihdosta ja tupakansavun leviämisestä

 • minne poistiilma johdetaan
 • mistä tulo-/korvausilma johdetaan asuntoihin
 • onko parvekkeissa lasitukset, jos ei kaikissa, kuinka monessa asunnossa
 • onko parvekerakenteet tiiviitä

8) Selvitys kuulemisesta.

 • milloin kuulemislomake toimitettu osakkaille ja tilojen haltijoille, mukaan lukien vuokralaiset
 • milloin kuulemislomakkeet on pitänyt palauttaa
 • kuulemisen tulos: kuinka monen huoneiston lomakkeet palautuivat, kuinka monta näistä huoneistoista puolsi ja kuinka  monta vastusti

9) Kuulemislomakkeet.

 • Yksi sivu mistä näkyy lähetetty kuuleminen (jos käytätte Kiinteistöliiton lomaketta, sieltä etusivu) ja perään eri huoneistojen saapuneet lomakkeet mieluiten järjestyksessä A 1 C 32 (skannattuna yhdeksi tiedostoksi).

10) Osake- ja asukasluettelot (ajantasaiset).
11)  Pirkanmaan käräjäoikeuden todistus siitä, ettei päätöstä ole moitittu.

Lisätietoja: Terveydensuojelun neuvontapuhelin 050 313 9162 (ma-pe klo 9-15)

Hakemuksen käsittelystä peritään Ympöristöterveys Pirtevan  maksutaksan mukainen maksu.

Lisätietoa löytyy  Valviran sivuilta:
valvira.fi/tupakka/tupakointikiellot ja -rajoitukset/asuntoyhteisot

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi