Radon ja arseeni talousvedessä

RADON TALOUSVEDESSÄ

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vuonna 2001 asetuksen (401/2001) laatusuosituksista pienille talousvesiyksiköille. Sen mukaisesti pienille yksiköille talousveden radonpitoisuuden tulee olla alle 300 Bq/l. Yksityistalouksia koskeva vastaava laatusuositus on 1 000 Bq/l.

Kuinka toimia jos veden radonpitoisuus on liian suuri

Jos porakaivon veden radonpitoisuus on suuri, tulee selvittää muut vedenhankintamahdollisuudet. Tällöin kannattaa harkita liittymistä kunnan vesijohtoverkkoon tai kylän yhteiseen vedenhankintaan. Myös rengaskaivoa kannattaa harkita.

Kolmas vaihtoehto on puhdistaa vesi haitallisista aineista. Radon voidaan poistaa vedestä joko ilmastamalla tai aktiivihiilisuodatuksella. Molemmilla menetelmillä päästään hyviin tuloksiin

Ilmastusta pidetään ensisijaisena menetelmänä, koska sillä pystytään pienentämään kaikkein suurimmatkin radonpitoisuudet. Ilmastus on kuitenkin selvästi kalliimpi menetelmä kuin aktiivihiilisuodatus.

ARSEENI TALOUSVEDESSÄ

Arseeni on maaperässä luonnostaan esiintyvä terveydelle haitallinen raskasmetalli. Arseenin pitoisuus talousvedessä ei saa ylittää arvoa 10 μg/l. Arseenia on maaperässä eniten Pirkanmaan seudulla. Arseenipitoisuutta ei voi ennustaa paikkakunnan tai kaivon sijainnin perusteella, vaan se selviää vain näytteenotolla. Mikäli pitoisuus ylittää terveysperusteisen enimmäispitoisuuden ei vettä voi käyttää juomavetenä eikä ruoanlaittoon.

Lisätietoa vaihtoehtoisista vedenhankintakeinoista ja arseeninpoistomenetelmistä löytyy sivulta Fluori ja arseeni talousvedessä | Vesi.fi

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi