Tuotantoeläinten tautivalvonta

Viranomaisvalvonnalla pyritään torjumaan lainsäädännössä erikseen mainittuja, niin kutsuttuja vastustettavia eläintauteja. Valvonnan avulla ennaltaehkäistään mahdollisten tautien leviämistä. Valvonta eläintenpitopaikoilla voi tapahtua usein muun kunnaneläinlääkäritoiminnan yhteydessä tai esimerkiksi erillisin näytteenottokäynnein. Vakavammissa tilanteissa valvontaviranomainen määrää pitopaikalle niin sanotut rajoittavat määräykset taudin leviämisen estämiseksi.

Pakollinen ja vapaaehtoinen terveysvalvonta

Eläinten pitopaikoissa valvotaan tiettyjen lainsäädännössä erikseen määriteltyjen eläintautien esiintymistä. Terveysvalvontaan liittyy säännöllinen käynti pitopaikoissa ja näytteenotto, sekä kirjanpito tehdyistä toimenpiteistä. Terveysvalvonta voi olla vapaaehtoista tai pakollista riippuen muun muassa eläinlajista sekä eläintenpitoon liittyvistä riskeistä.

Pakollinen terveysvalvonta

Salmonellan esiintymistä valvotaan pakollisella terveysvalvonnalla seuraavissa eläinten pitopaikoissa:

  • kanojen (mukaan lukien broilerit) ja kalkkunoiden pitopaikat ja hautomot
  • uudistuseläimiä tuottavia sikalat
  • keinosiemennyssonneja tuottavat nautojen pitopaikat
  • raakamaitoa suoraan kuluttajille luovuttavat nautojen pitopaikat

Salmonellavalvonta ei ole pakollista niissä siipikarjan pitopaikoissa, joissa munia ja lintuja tuotetaan vain omaan käyttöön, eikä niitä siirretä sellaiseen pitopaikkaan, jossa salmonellavalvonta on pakollista.

Huomaathan, että salmonellavalvonta on aina pakollista, jos myyt tai luovutat munia oman talouden ulkopuolelle

Vapaaehtoinen terveysvalvonta

Vapaaehtoinen terveysvalvonta käsittää kalojen BKD-taudin, lampaiden maedi-visna-taudin ja vuohien CAE-taudin sekä hirvieläinten tuberkuloosin valvonnan. Pitopaikkojen on erikseen liityttävä vapaaehtoiseen terveysvalvontaan lähettämällä ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto antaa pitopaikalle terveysluokituksen, joka kuvaa sitä todennäköisyyttä, jolla luokitettu pitopaikka on vapaa kyseisestä taudista.

Lisätietoa terveysvalvonnasta löydät Ruokaviraston sivuilta

Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Tuotantoeläinten terveydenhuolto ylläpitää ja edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä lisää osaltaan elintarviketurvallisuutta. Toimivan terveydenhuoltojärjestelmän avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä ja seurata tarttuvien tautien sekä tuotantosairauksien esiintymistä tiloilla. Tällä hetkellä valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelma ja asianmukainen toteutumisen seurantajärjestelmä on nautatiloille tarkoitettu Naseva ja sikatiloille tarkoitettu Sikava.

Tuotantoeläinten terveydenhuollon palveluita tarjoavat kunnalliset eläinlääkärit ja yksityiset tuotantoeläinlääkärit.

Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta

Vesiviljelylaitosten tarkastukset ja näytteenotto tehdään pääosin riskiperusteisesti. Kunnaneläinlääkäri tekee tarkastukset vesiviljelylaitoksiin ja suorittaa näytteenoton aluehallintoviraston ohjeistamalla tavalla. Tarkastusten tarkoituksena on havainnoida eläimiä ja etsiä tarttuvien kala- tai raputautien oireita, sekä tarkastaa, että pitopaikan toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä.

Lisätietoa vesiviljelyeläinten terveysluvista löydät Ruokaviraston sivuilta.

Muu tautiseuranta

Ruokaviraston ja aluehallintoviraston määräyksestä otetaan vuosittain seurantanäytteitä eläintautitilanteen kartoittamiseksi. Tällaisia seurantanäytteitä ovat mm. lintuinfluenssan varalta tiloilta otettavat näytteet ja mehiläistarhojen tautikartoitukset.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi