Asumisterveys

Asunnon tai muun oleskelutilan olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Muita oleskelutiloja ovat esim. koulu, päiväkoti tai lasten ja nuorten kokoontumistila. Terveystarkastajan tehtävänä on mahdollisen terveyshaitan toteaminen.

Asunnolla tarkoitetaan asuinkäyttöön hyväksytyssä rakennuksessa olevaa asuntoa, joka on päätarkoituksen mukaisesti tarkoitettu asumiseen.

Terveyshaittaa voivat aiheuttaa muun muassa

  • Lämpötila
  • Ilmanvaihto
  • Mikrobit (mm. homeet)
  • Tupakansavu
  • Melu
  • Radon

Ennen kirjallisen asunnontarkastuspyynnön tekemistä

Jos asunnossa ilmenee ongelmia, ota ensin yhteyttä kiinteistön kunnossapidosta vastaavaan isännöitsijään tai omistajaan. Isännöitsijän velvollisuus on tarkastaa asunto ja ryhtyä tarvittaviin korjauksiin. Mikäli esim. kosteus- ja homevaurio on selvästi silmin havaittava, kannattaa korjaukset aloittaa viipymättä.

Kirjallinen asunnontarkastuspyyntö

Jos isännöitsijä ei pyynnöistä huolimatta ryhdy hoitamaan asiaa, voi asukas ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tekee tarkastuksen kirjallisen pyynnön perusteella.

Ensimmäinen tarkastus on maksuton. Jatkoselvityksistä peritään maksu, jonka hinnan näet maksutaulukosta.

Asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia ei tehdä.

Jos kyseessä on työpaikalla oleva epäkohta, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluorganisaatioon ja/tai työsuojeluviranomaiseen.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteestasi