Rekisteröity elintarviketoiminta

Rekisteröity elintarviketoiminta

Rekisteröidyllä elintarviketoiminnalla tarkoitetaan rakennusta tai muuta tilaa, jossa elintarvikkeita varastoidaan, kuljetetaan, käsitellään, valmistetaan, myydään tai tarjoillaan. Elintarvikehuoneistoksi katsotaan myös tila, jossa valmistetaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa käytettäviä tuotteita, kuten kertakäyttöastioita.

Elintarvikkeita myyvät verkkokaupat ja kodit, joissa valmistetaan ammattimaisesti ruokaa/elintarvikkeita, ovat rekisteröityjä elintarvikehuoneistoja.

Milloin tulee tehdä ilmoitus?

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai toimijan vaihtumista. Ilmoituksen liitteenä tulee olla pohjapiirros, josta ilmenee tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.

Toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

Toiminnanharjoittajan tulee olla yhteydessä tarvittaessa myös muihin viranomaisiin, kuten palo- ja rakennustarkastajaan. Ilmoitus tulee tehdä valtakunnallisen Ilppa-järjestelmän kautta. Jos ilmoituksen tekeminen Ilppan kautta ei onnistu, ole yhteydessä Ympäristöterveys Pirtevan.

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. parturin kahvitarjoilu)
  • toimija on yksityinen henkilö, tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. yhdistyksen makkaran myynti tai koulun myyjäiset)

Pop up-toiminta

Pop up -ravintolaa voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Lisätietoa löydät Ruokaviraston sivuilta.

Vähäriskinen ammattimainen toiminta

Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Liikkuva elintarvikehuoneisto ja vähäinen elintarvikemyynti

Liikkuvalla elintarvikehuoneisto on siirrettävä tai väliaikainen tila (esimerkiksi telttakatos, myyntiauto tai liikkuva laite), jolla kierretään eri paikkakunnilla ja harjoitetaan ammattimaista toimintaa.

Pirtevan ohje: Kotona valmistettujen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu toreilla, myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee ilmoittaa

Tee ilmoitus terveystarkastajalle vähintään 4 arkipäivää ennen elintarvikehuoneiston saapumista alueelle.

Voit lähettää ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen ymparistoterveys@pirkkala.fi tai täyttää lomakkeen tiedottamisesta.

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot

  • Toimijan nimi, Y-tunnus, ja kotikunta
  • Tapahtuman aika ja paikka
  • Valvontayksikkö, johon toiminnasta on ilmoitettu
  • Myynnissä olevat elintarvikkeet
  • Ilmoittajan yhteystiedot

Tee sähköinen ilmoitus/tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta. Lomakkeen lähettämiseen vaaditaan Suomi.fi-tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Lue ohje lomakkeen lähettämiseen.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!