Hyppää sisältöön
Pirteva logo

Muistilista kesäkanojen pitäjälle

30.5.2022
Kategoria: Eläinlääkäripalvelut
Kanoja kurkkii ulos kanalan luukusta.

Ennen kesäkanojen hankkimista on syytä olla tietoinen, mihin on ryhtymässä. Kesäkanojen pitäjän tulee olla perehtynyt kanojen käyttäytymiseen, hoitoon, ravitsemustarpeisiin sekä pitopaikan vaatimuksiin. Jos olet kanojen lisäksi on hankkimassa kukkoa, niin huomioon tulee ottaa se, että kukko on äänekäs eläin, jonka hankintaa tiiviisti asutulle taajama-alueelle tulee harkita tarkoin.

Lisäksi kanojen pitoon (itse asiassa yhdenkin kanan pitoon) liittyy rekisteröitymisvelvollisuus, mikä tarkoittaa kunnan maaseutuviranomaiselle tehtävää rekisteröitymistä kanojen pitäjäksi sekä eläintenpitopaikan rekisteröimistä.

Löydät rekisteröintilomakkeet ja niiden täyttöohjeet Ruokaviraston lomakesivulta. Ruokaviraston sivuilta löytyy myös lisää tietoa rekisteröitymisestä.

Rekisteröintilomakkeiden palautusosoitteet Pirtevan alueen asukkaille löydät seuraavista linkeistä: 

 • Lempäälän maaseutuhallinnon (Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi) yhteystiedot
 • Hämeenkyrön alueen yhteystiedot


Eläinsuojan rakentaminen

 • Tarkasta kuntasi rakennusvalvonnasta, mitä lupia tai ilmoituksia tarvitset uuden kanalan rakentamiseen tai jo olemassa olevan rakennuksen muuttamiseen kanalaksi.
 • Talveksi kanat tarvitsevat kunnollisen, lämmitetyn kanalan.


Tutustu eläintenpitoa koskevaan eläinsuojelulainsäädäntöön kanojen osalta


Kanojen lopetus, teurastus ja hävittäminen

 • Tutustu kanojen teurastus- ja lopetusvaatimuksiin ja selvitä miten kuolleen tai lopetetun kanan voi hävittää.
 • Kanan lopetus ja teurastus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä.
 • Kana on tuotantoeläin, joten lopetetun ja kuolleen kanan hävittämisessä on noudatettava tuotantoeläinten hävityksestä annettua lainsäädäntöä.
 • Kuolleen kanan hautaaminen on sallittu koko Suomessa, jos pitopaikassa on alle 20 kanaa.


Siipikarjan ulkonapitokielto on voimassa 1.3.–31.5. välisenä aikana

 • Pääsääntöisesti siipikarja tulee pitää sisätiloissa lintujen kevätmuuton ajan lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi. 
 • Jos niitä edellä mainittuna ajankohtana kuitenkin haluaa päästää ulos, kanat, niiden rehu ja juomavesi tulee suojata mahdolliselta kosketukselta luonnonlintuihin (aidattu ja kauttaaltaan katettu tarha, verkon silmäkoko enintään 25 mm).
 • Mikäli kanoja pidetään ulkona ulkonapitokiellon voimassaoloaikana, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus valvontaeläinlääkärille osoitteeseen:

  elainlaakarit@pirkkala.fi, tai
  Pirkkalan kunta/Ympäristöterveys
  Pirteva, Jasperintie 305 B, 33960 Pirkkala

  Ilmoituksesta tulee käydä ilmi omistajan nimi ja yhteystiedot, lintujen laji/lajit ja lukumäärä, etäisyys lähimpiin vesistöihin ja selvitys siitä, kuinka siipikarjan suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan. (Linkki ilmoituslomakkeeseen.)

  Lisätietoa asiasta löydät Ruokaviraston sivuilta.


Kananmunien myynti tai luovutus sekä tuotantoeläimiin liittyvä kirjanpitovelvoite

 • Mikäli kananmunia myydään tai luovutetaan käytettäväksi muualla kuin omassa kotitaloudessa (esim. naapurille), on kanalasta otettava salmonellavalvontaohjelman mukaiset näytteet säännöllisesti.
 • Tietoa siipikarjan salmonellavalvontaohjelmasta löytyy Ruokaviraston sivuilta.
 • Myydessäsi tai luovuttaessasi oman taloutesi ulkopuolelle munia, liity siipikarjan salmonellavalvontaohjelmaan ottamalla yhteyttä Pirtevan valvontaeläinlääkäriin osoitteessa elainlaakarit@pirkkala.fi.
 • Omistajan on lisäksi pidettävä kirjaa tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä ja kuolleiden eläinten lukumäärästä.
 • Lääkityskirjanpitoa on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.
 • Kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumäärästä tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan.


Mikäli suunnittelet kanojen tuontia ulkomailta, ota ajoissa selvää tuontivaatimuksista

 • Kanojen tuonnille on asetettu eläintautivaatimuksia, joiden täyttymisestä tuoja on vastuussa.
 • Mikäli tuontiehdot eivät täyty, on kyseessä oleva tuonti laiton ja siitä voi joutua rikosseuraamusvastuuseen.
 • Lisätietoa tuontivaatimuksista ja –suosituksista löydät:
  Ruokaviraston sivuilta
  Eläinten terveys ETT ry:n sivuilta


Lisätietoa

Ruokaviraston muistilista kesäkanojen pitämisestä
Siipikarjaliitto