Kunnostaminen

 1. Tyhjennä kaivo tehokkaalla pumpulla. Puhdista vesiletkut, pumppu, tikkaat ja muut kaivon sisälle lasketta­vat osat hyvin ennen käyttöä.

 2. Pese kaivo harjaamalla (esim. kar­kealla harjalla) tikkailta kaivon sisäpinta huo­lellisesti. Harjaa vedellä rengas renkaalta ylhäältä alaspäin. Älä käytä pesuaineita.

 3. Tiivistä betonirenkaiden saumat, halkeamat yms. sementtilaastilla tai rautakaupoista tähän tarkoitukseen saatavalla elintarvikekelpoisella tiivistysaineella. Erityisesti on tarkistettava ja tiivistettävä vesijohdon läpiviennin tiiviys. Jos kaivon renkaat ovat liikkuneet pois sijoiltaan, on ne asennettava paikoilleen. Samalla voit asentaa esim. solumuovisen tiivisteen renkaiden saumoihin sekä kannen ja ylimmän betonirenkaan väliin.

 4. Poista kaivon pohjalla oleva liete ja laske pohjalle pestyä ja ruosteetonta hiekkaa tai soraa esim. 20 cm:n kerros. Pohjasoran sekaan voi laittaa puhdasta kalkkikivimursketta. Pumpun imuputken etäisyys pohjasta tulisi olla vähintään 30 cm.

 5. Anna kaivon täyttyä ja juoksuta vettä kunnes se on kirkasta. Kaivo täytyy desinfioida alla olevien ohjeiden mu­kaisesti ennen kuin vettä voi käyttää juomavetenä.

Desinfiointi

Voit tehostaa kaivon puhdistusta käyttämällä de­sin­fioivia kemikaaleja kuten esim. vetyperoksidia, natriumhypokloriit­tia tai kalsiumhypoklo­riittia. Rengaskaivon desinfiointi tilataan ammattilaiselta, koska markkinoilla ei ole tällä hetkellä kaivon omatoimiseen desinfiointiin soveltuvaa valmista kemikaalia.

Annostele desinfiointiainetta seuraavasti:

 • 10% natriumhypokloriittia n. 2,5 desilitraa/kaivon vesi­kuutiometri
 • 70% kalsiumhypokloriittia n. 300 grammaa/kaivon ve­sikuu­tiometri
 • 10% vetyperoksidia n. 3 litraa/kaivon vesikuu­tio­met­ri.
 • Vesikuutiometri (m3) lasketaan seuraavasti: r x r x h x 3,14
  r = puolet betonirenkaan halkaisijasta metreinä
  h = veden korkeus pohjasta metreinä
 1. Valuta laimennettu desinfiointiaine esim. puhtaalla kastelukannulla renkaiden seinämiä pitkin kai­voon. Voit johtaa desinfioitua vettä myös vesijohtoverkostoon avaamalla hetkeksi vesihanat.
 2. Anna desinfiointiaineen vaikuttaa kaivossa vä­hintään vuo­rokausi
 3. Tyhjennä kaivo niin monta kertaan, että vesi ei enää sanottavasti haise eikä maistu kloorille.


Kaivoa ei tarvitse välttämättä tyhjentää vety­peroksidia käytettäessä, koska se hajoaa kahdessa vuoro­kaudessa, jonka jälkeen vettä voi juoksutuksen jälkeen käyt­tää.

Ota vesinäyte aikaisintaan 7 vrk kuluttua desinfioinnista.