Ympäristöterveys Pirteva huolehtii Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella ympäristöterveyden viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.

Pirtevan valvontaan kuuluvat:

 • asumisterveys ja sisäilma
 • elintarvikevalvonta
 • talousveden valvonta
 • terveydensuojelu
 • tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet
 • uimavesien valvonta
 • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 
 • eläintautivalvonta


Kunnan tehtävät ympäristöterveydessä

Ympäristöterveyden valvonnan avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön.

Kunnan vastuulla olevat ympäristöterveyden tehtävät voidaan yleisesti jakaa seuraavasti:

 • toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjaus
 • suunnitelmallinen valvonta valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti
 • valvontakohteiden toimintaa koskevien ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja niistä tehtävät päätökset
 • valvontakohteisiin suoritettavat säännölliset tarkastukset sekä tarvittaessa näytteenotto ja tutkimukset
 • määräysten antaminen tai pakkokeinojen asettaminen lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta johtuvien
 • epidemioiden selvittäminen


Maksut

Maksutaulukko 2020 (pdf) (ei saavutettava)


Tietosuojaselosteet

Alla Ympäristöterveys Pirtevan tietosuojaselosteet koskien Pirtevan Ympäristöterveysvalvonnan asiakas- ja kohderekisteriä, Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontarekisteriä sekä Radontutkimustulosten asiakasrekisteriä.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14.

Ympäristöterveysvalvonta (pdf) (ei saavutettava)
Eläinlääkintähuolto (pdf) (ei saavutettava)
Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta (pdf) (ei saavutettava)
Radontutkimustulokset (pdf) (ei saavutettava)