Toimija ja valvontaviranomainen valvovat uimahallien, kylpylöiden ja virkistymis- kuntoutus- ja hieronta-altaiden veden laatua säännöllisesti Sosiaali- ja terveysministeriön 315/2002 allasvesiasetuksen mukaisesti. Uimavesitulokset ovat asiakkaiden nähtävissä kohteiden ilmoitustauluilla.