Ruokamyrkytysten ja saastumisriskin vähentämiseksi elintarvikkeita tulee käsitellä hygieenisesti. Huolellista käsittelyä vaativat etenkin helposti pilaantuvat elintarvikkeet. Elintarvikkeiden turvallinen käsittely koostuu siististä työympäristöstä, puhtaista astioista, käsittelyvälineistä ja hygieenisestä käsittelystä. Lisäksi elintarvikkeiden säilytyksessä ja kuljetuksessa tulee noudattaa elintarvikkeiden säilytys-, kuljetus- ja myyntilämpötiloja, jolla turvataan elintarvikkeiden laatu.

Elintarvikkeiden tarjoilu-, myynti-, kuljetus- ja säilytyslämpötiloista on säädetty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa pakasteista (812/2012) ja elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011).

Elintarvikkeiden säilytys- ja myyntilämpötilat

Jauheliha enintään +4 ºC
Tuoreet kalastustuotteet, raakavalmisteet, suojakaasu- ja tyhjiöpakatut jalostetut kalastustuotteet sekä suolattu mäti 0 – +3 ºC
Maito, kerma, maitopohjaiset tuotteet; joiden valmistukseen ei sisälly pastörointia tai vähintään sitä vastaavaa käsittelyä, idut, paloitellut kasvikset enintään +6 ºC
Muut helposti pilaantuvat elintarvikkeet enintään +6 ºC
Kuumentamalla valmistetut helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jota ei välittömästi valmistuksen jälkeen jäähdytetä

(Voidaan myyntipaikassa valmistuspäivänä säilyttää alhaisemmassa lämpötilassa, jos myymättä jääneet tuotteet hävitetään valmistuspäivän lopussa.)

vähintään +60 ºC
Jäätelö ja pakasteet

(Pakasteen lämpötilan on oltava vakaa ja sen on pysyttävä elintarvikkeen kaikissa osissa -18 °C:ssa tai sitä kylmempänä. Varastoinnin, kuljetuksen tai myynnin aikana sallitaan kuitenkin lämpötilan lyhytaikainen muutos enintään -15 °C:seen.)

-18 ºC

Elintarvikkeiden valmistajan säilytys- ja valmistusohjeita on syytä noudattaa.