Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona on kielletty nyt myös Pirkanmaan alueella. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

Edellä mainittu kielto ei kuitenkaan koske:

  • pysyviä laitoksia, joissa pidetään pääasiassa luonnonvaraisiin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä näytteillä yleisölle (eläintarhat);
  • kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja;
  • tarhattuja sileälastaisia lintuja; eikä
  • sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla (max.25mm silmäkoko) tai muulla vastaavalla tavalla siten, että luonnonvaraiset vesi- ja petolinnut sekä lokit ja varislinnut eivät pääse kosketuksiin siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen kanssa.

Tartuntavyöhykkeellä tulee toteuttaa tautisuojaustoimenpiteitä:

  • Henkilöiden käynnit siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä.
  • Siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä eläinsuojassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä. Lisäksi kädet on pestävä ja desinfioitava eläinsuojaan tullessa. Mikäli käsienpesua ei ole mahdollista suorittaa, on kuitenkin desinfioitava kädet.
  • Lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille.

Tartuntavyöhyke lakkautetaan, kun Ruokavirasto arvioi, ettei sille enää ole tarvetta lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Ruokavirasto tiedottaa erikseen myös vyöhykkeen lakkauttamisesta.

Lue aiheesta lisää:

Suojaa siipikarjasi luonnonvaraisilta linnuilta

Usein kysyttyä lintuinfluenssasta

Ruokavirasto laajentaa lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä