Ympäristöterveys Pirtevan alueella on 36 yleistä uimarantaa. 

Uimarannoilta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä uimakauden aikana 15.6.-31.8. Veden hygieenistä
laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden
lämpötilaa sekä sinilevien määrää.

Ympäristöterveys Pirteva tekee uimakauden aikana uimarannoille tarkastuksia. Tarkastuksilla seurataan
uimareiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten uimarantojen tilojen puhtautta, jätehuollon toimivuutta
ja ilmoitustauluilla annettavia tietoja.

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi
uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän
aikana Ympäristöterveys Pirtevan verkkosivuilla https://pirteva.pirkkala.fi/uimarannat/

Älä ui rannalla, jos vedessä on runsaasti sinilevää. Myös vähäiseen levän määrään kannattaa suhtautua
varovaisuudella ja uimisen jälkeen käydä suihkussa. Vältä uimista ripuli- ja oksennustaudin aikana ja
muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen sekä huolehtimalla hygieniasta wc-käynnin jälkeen.

Toisinaan uimarannoilla havaitaan vaaratonta järvisyyhyä, joka ilmenee ihon kutiamisena ja iholle nousevina
näppylöinä. Oireet häviävät muutamassa päivässä. Järvisyyhyn välttämiseksi käy suihkussa uimisen jälkeen
tai kuivaa iho heti uimisen jälkeen karkealla pyyhkeellä.