Tilaisuuden järjestäjän tehtäviä

Tilaisuuden järjestäjä ilmoittaa hyvissä ajoin suuresta yleisötilaisuudesta ja tapahtumaan tulevista elintarvikealan toimijoista Pirkkalan ympäristöterveyteen (ymparistoterveys@pirkkala.fi) vapamuotoisesti.

Ilmoituksen liitteeksi lisätään pohjapiirustus alueesta, jossa suuri yleisötilaisuus on tarkoitus järjestää. Pohjapiirustukseen merkataan asiakkaiden käytössä olevat wc-tilat, jätehuoltoalue ja alue/ alueet, jossa on tarkoitus myydä elintarvikkeita sekä tupakointialueet. Lisäksi tulee ilmoittaa, miten puhtaan veden saanti on järjestetty.

Juomaveden ja ruoanvalmistukseen, astioiden pesuun, siivoukseen ja puhdistukseen käytettävän veden tulee täyttää talousveden laatuvaatimukset. Mikäli vesi tuodaan tapahtumaan esim. tankkiautoilla, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus varmistua veden laadusta ja sen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen.

Mikäli tapahtuman järjestäjä itse vastaa elintarvikkeiden tarjoilusta/myynnistä, tulee hänen tehdä elintarvikelain 13 § mukainen ilmoitus Pirkkalan ympäristöterveyteen.

Ohjeita suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiin järjestelyihin ja jätehuoltoon on Valviran laatimassa ohjeessa Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto (pdf). Ohjeessa on muun muassa tietoa siitä, kuinka paljon käymälätiloja suuressa yleisötilaisuudessa on tarpeen.

Tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden tehtäviä

Elintarvikealan toimijan on noudatettava toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät elintarvikelain mukaiset vaatimukset. Elintarvikealan toimija vastaa elintarvikkeen turvallisuudesta.

Tapahtumaan osallistuvien elintarviketoimijoiden liikkuvista elintarvikehuoneista tulee olla tehty toiminnan aloittamisilmoitus toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaan. Lisätietoa Ruokaviraston nettisivuilta.

Elintarvikealan toimijat tiedottavat tulostaan tapahtumaan. Tiedotus tehdään   Ympäristöterveys Pirkkalan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella (Tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta) tai sähköpostiviestillä. (linkki lomakkeisiin) Tiedotus tulee tehdä viimeistään neljä arkipäivää ennen tapahtumaa.

Pienimuotoisesta ja vähäriskisestä toiminnasta, esimerkiksi yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäisestä elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta, ei vaadita ilmoitusta kotikunnan elintarvikevalvontaan. Silti Ympäristöterveys Pirteva pyytää tiedottamaan pienimuotoisesti toimivia yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja harrastekerhoja ym. omasta osallistumisesta yleisötilaisuuteen.

Lisätietoa:

Elintarvikkeiden vähäisen myynnin ohje 

Ruokaviraston ohjeistus

Tupakka

Tupakkatuotteiden myynti yleisötilaisuuksissa

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä varten on jokaisen toimijan haettava tilaisuuteen myyntilupa. Vähittäismyyntilupaa koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti 30 vuorokautta ennen vähittäismyynnin aloittamista. Hakemukseen tulee liittää omavalvontasuunnitelma. Hakemuksen käsittely on maksullista.

Lisätietoa:

Ohjeet myyntiluvan hakemiseen

Valviran ohje tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin

Tupakointi yleisötilaisuuksissa

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin ulkoilmatapahtumien katsomoalueella. Lain tavoitteena on, että eri tapahtumissa (festarit, ulkoilmakonsertit, urheilutapahtumat jne.) voidaan seurata esitystä savuttomassa ympäristössä. Vastuu tupakointikieltojen toteutumisesta on aina tapahtuman järjestäjällä.

Tupakointi ulkoalueilla järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa voidaan sallia tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetun alueen ulkopuolella.

Tilaisuuden järjestäjän on asetettava näkyville tupakointikieltomerkit sekä tupakointialueen merkkaavat opasteet. Opasteiden on oltava sisällöltään yksiselitteisiä sekä kooltaan ja sijoittelultaan sellaisia, että ne ovat tiloihin saapuvien ja niissä oleskelevien helposti havaittavissa.

Lisätietoa:

Valvira.fi – Tupakointikiellot ja -rajoitukset

Valvira.fi – Tupakkalin mukaiset ohjeet