Mikä on ilmoituksenvaraista toimintaa?

 • Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläinten pitämistä:
  • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
  • koirien tai kissojen kasvatustoiminta silloin, kun omistajalla/haltijalla on vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran
  • koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutukseen vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
  • hevosten pito (kasvatus, vuokraus, säilytys, hoitaminen, valmennus, koulutus), jos täysikasvuisia eläimiä on vähintään kuusi, riippumatta hevosten käyttötarkoituksesta tai omistajuussuhteista
  • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläintenpito
 • Lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhat
 • Riistanhoidolliset tarhat

Ilmoituksen tekeminen

Jos harjoitat jotain ilmoituksenvaraista toimintaa, tee toiminnastasi kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään 30 vrk ennen uuden toiminnan aloittamista, ja viimeistään 14 vrk ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa.

Pirtevan alueella ilmoitukset tehdään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Tampereen toimipaikkaan.

Ilmoituslomake ammattimaisesta eläinten pidosta/välitystoiminnasta (pdf)

Valvonta

Ammattimaisia eläintenpitopaikkoja valvotaan eläinsuojelulain mukaisesti säännöllisesti 1-3 vuoden välein riskinarvion perusteella.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen pitämään ajan tasalla olevaa luetteloa toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä, sekä lääkekirjanpitoa. Lääkekirjanpitovelvoite ei kuitenkaan koske kissoja, koiria ja muita pieniä lemmikkieläimiä. Luettelo on vaadittaessa esitettävä valvontaviranomaisille ja eläinsuojeluvalvojalle.

Lisätietoa