Salmonella määritellään yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Terveydentilaselvityksen vaatimus tulee Tartuntatautilaista (1227/2016).

56 §: Terveydentilan selvitys salmonellatartunnasta työtehtävää varten

Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara.

Ennen kuin työntekijä on esittänyt 1 momentissa tarkoitetun salmonellatartuntaa koskevan selvityksen, hän ei saa toimia:

  1. elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa hän käsittelee pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita
  2. maidon tuotantotilalla muissa maidonkäsittelytehtävissä kuin lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida.

Työnantajan on vaadittava työntekijältä 1. momentissa tarkoitettu selvitys ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että tämä on salmonella-bakteerin kantaja.

Työnantajalla on oikeus käsitellä 1. momentissa tarkoitetun henkilön terveydentilaa koskevia tietoja tämän suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti.

Terveydentilan selvitys tulee vaatia kaikilta, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita. Myös harjoittelijoilta ja muilta henkilöilta, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta tulee vaatia selvitys.

Terveydentilan selvityksellä työsuhteen alussa tarkoitetaan työterveyshuollon tai terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua. Haastattelun yhteydessä työntekijälle korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä. Todistus terveydentilan selvityksestä on vapaamuotoinen.

Laboratoriotutkimus tehdään, jos työntekijällä on parhaillaan tai hänellä on edellyttävän kuukauden aikana ollut kuumeinen ripulitauti. Laboratoriontutkimuksen tarve perustuu työntekijän omaan ilmoitukseen vatsatautioireista.

Lisätietoa THL:n sivuilta:

Toimenpideohje salmonellatapauksiin

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta:

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!