Vuonna 2022 uusi valvonnan perusmaksu peritään kaikilta valvontakohteilta, jotka ovat Ympäristöterveys Pirtevan kohdetietojärjestelmässä 1.1.2022 ja kuuluvat lainsäädännön mukaan maksun perimisen piiriin. Perusmaksu peritään muiden valvontamaksujen lisäksi.

Elintarvikevalvonnassa valvonnan perusmaksu peritään suurimmalta osalta valvontakohteista, mutta ei kuitenkaan alkutuotannolta (maatilat), kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kuten ruoka-aputoimijoilta.

Terveydensuojeluvalvonnassa perusmaksun piirissä olisivat mm. suurin osa majoitushuoneistoista, liikuntatiloista ja urheiluhalleista, koulut, päiväkodit, lastenkodit ja sosiaalialan yksiköt (ympärivuorokautinen hoiva). 

Valvonnan perusmaksun myötä on entistä tärkeämpää tehdä ilmoitukset toiminnan lopettamisesta tai keskeytymisestä ajallaan. Jos yrityksesi on edelleen kohderekisterissä, mutta toiminta on jo loppunut tai keskeytynyt, on asiasta syytä tehdä ilmoitus Ympäristöterveys Pirtevaan joulukuun aikana. Muussa tapauksessa lasku valvonnan perusmaksusta lähetetään alkuvuodesta.  

Lisätietoa:

Ruokaviraston sivuilta

Eduskunnan sivuilta