Tunnetuimpia taudinaiheuttajia vesijärjestelmissä ovat legionellabakteerit. Ne aiheuttavat sairastumisia erityisesti silloin, jos ne pääsevät vedestä muodostuneiden aerosolien mukana hengitysteihin. Legionellapitoisuus voi kasvaa, jos veden lämpötila on legionelloille suotuisalla lämpötila-alueella, eli 20–45 °C. Legionellan kasvua voidaankin yleensä torjua huolehtimalla siitä, että talousvesi on riittävän kylmää ja että lämmin vesi on riittävän kuumaa.

Asukas tai talonomistaja

  • Tarkista lämpimän käyttöveden lämpötila. Tähän soveltuu esimerkiksi paistolämpömittari, jos varsinaista veden lämpötilan mittaukseen käytettävää mittaria ei ole saatavilla.
  • Ellet saa vähintään 50–55 °C lämmintä vettä käyttöösi kohtuullisen odotusajan kuluessa, huomauta asiasta isännöitsijälle tai säädä itse lämpimän veden lämpötila riittävän kuumaksi. Laske hanoista ja suihkusta joskus myös kuuminta mahdollista (vähintään 50–55 °C) vettä n. 1–2 minuutin ajan.
  • Tarkista kylmän veden lämpötila. Sen tulisi olla lämpimimmillään vain 20 °C. Juotavaksi tai ruoanlaittoon käytettävää vettä kannattaa laskea hanasta, kunnes kylmän veden lämpötila tasaantuu.
  • Käytä kaikkia vesipisteitä säännöllisesti, mieluusti päivittäin.
  • Juoksuta vedenkäytön katkosten jälkeen ensimmäiset vesilitrat suoraan viemäriin.

Lisätietoa Legionella-bakteerista: Legionellabakteerit vesijärjestelmissä

Taustalla oleva lainsäädäntö

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (YMa 1047/2017), joka koskee uudistuotantoa ja korjausrakentamista, määrätään:

  • Kylmävesijohto on suunniteltava ja asennettava siten, että veden lämpötila saa olla enintään 20 °C. Vähintään 8 tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 °C.
  • Lämminvesilaitteistossa oleva veden lämpötila on oltava vähintään 55 °C ja se on saatava kalusteesta 20 sekunnin kuluessa.
  • Lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila saa olla korkeintaan 65 °C.

Suomessa 55 °C minimilämpötilavaatimus lämpimälle käyttövedelle on ollut voimassa jo aiemman asiaa säätävän säädöksen eli Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 voimaantulon jälkeen, eli vuodesta 2007 lähtien.

Ennen vuotta 2007 rakennetuille lämminvesijärjestelmille Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetuksessa (STMa 545/2015) määrätään lämpimän veden lämpötilasta:

  • Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötila tulee olla vähintään 50 °C ja vesikalusteesta saatava vesi saa olla korkeintaan 65 °C.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa kerrotaan, että minimilämpötila 50 °C on tarkoitettu nimenomaan Legionella -bakteerin kasvun ehkäisemiseksi siten, että vesijohdon kaikissa osissa saavutetaan kyseinen lämpötila, myös vesijärjestelmän loppuosassa (käyttäjän hana). Lämpötilalla ei siten tarkoiteta pelkästään lämminvesivaraajalta lähtevän veden lämpötilaa. Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden tulee aina olla vähintään 50 °C, jaksottainen veden tulistus ei täytä tätä vaatimusta, jos veden lämpötila jää syklin jossakin vaiheessa alle 50 °C.

Lisätietoa Legionella-bakteerista: Legionellan kasvuun vaikuttavat tekijat