Vastuu rottien torjunnasta on kiinteistön omistajalla.

Terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisille tulee ajoittain ilmoituksia asuntoalueilla havaituista rotista. Rottien ennaltaehkäisy on tärkeätä, sillä rotat voivat saastuttaa elintarvikkeita, levittää tarttuvia tauteja ja tuhota rakenteita. Rottien ja muiden haittaeläinten toistuva esiintyminen kiinteistöllä johtuu yleensä jätehuoltoon liittyvistä ongelmista. Myös erilaiset maankaivutyöt saattavat aiheuttaa rottien liikehdintää.

Syömäkelvottomat hedelmät voidaan kompostoida. Avokomposti ei kuitenkaan käy tähän tarkoitukseen, sillä biojätekompostorin tulee olla sellainen, etteivät jyrsijät ja linnut pääse sinne. Kompostorin kuntoa on syytä seurata ja väliajoin kannattaa tarkistaa, etteivät rotat pääse siihen esim. jyrsimällä reikää alakautta.

Omenoita ja muita hedelmiä voi myös viedä maksutta pienemmissä erissä jäteasemille (alle 2 m3). Samalla asemalle voi viedä muutakin pihan risu- ja viherjätettä. Mikäli omenoita aikoo laittaa kiinteistön bio- tai sekajäteastiaan, kannattaa niitä laittaa vain vähän kerrallaan. Näin jäteastia ei rikkoudu tai tule liian painavaksi siirtää.

Lisätietoa: Pirkanmaan Jätehuolto

Pidä piha siistinä koko vuoden
Piha ja puutarha on syytä pitää siistinä ja tarkistaa, ettei rotille ole tarjolla ravintoa ja suojapaikkoja kiinteistön alueella. Pihalle ei siis kannata kasata rakennusmateriaali- tai rojuläjiä, joista jyrsijät saavat suojaa. Myöskään lehti- tai risukasoja ei tule jättää lojumaan maahan, sillä ne houkuttelevat rottia ja muita kutsumattomia jyrsijävieraita paikalle.

Myös lintujen talviruokinta saattaa houkutella rottia pihapiiriin. Mikäli lintuja ruokitaan, tulee se järjestää niin siististi, ettei se aiheuta rottaongelmaa. Lintuja ei tule ruokkia suoraan maahan.

Lisätietoa: Birdlife: Lintujen ruokintapaikan hygieniasta huolehtiminen

Kiinteistön haltija tai omistaja vastaa rottien hävittämisestä 
Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä.

Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa, koska rotat esiintyvät yleensä laajalla alueella.

Rotanloukkuja myydään kuluttajille kaupoissa. Loukkuja sijoitettaessa tulee varmistua siitä, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut tulee tarkastaa päivittäin.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen. Tuholaistorjujien yhteystietoja löytyy esimerkiksi internetistä.

Tukesin sivuilta löytyy Jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti ammattimaista jyrsijätorjuntaa tekeville henkilöille ja maanviljelijöille, mutta ohje tarjoaa hyvää tietoa myös jyrsijätorjuntapalveluita ostaville henkilöille.

Lisätietoa: Tukes: Jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje

Muistilista:

·       Varmista, että jäteastiasi ovat ehjiä ja kannet saa suljettua niin ettei eläimet pääse niihin. Jyrsijät, esimerkiksi rotat, pääsevät kulkemaan hyvin pienistä raoista.

·       Kompostoi elintarvikejätteitä vain rotanpitävissä kompostisäiliöissä.

·       Älä hautaa tai heitä ympäristöön esimerkiksi kalanperkuujätteitä

·       Älä kaada ruokajätteitä viemäriin

·       Poista avonaiset ja maahan ruokaa pudottavat lintulaudat käytöstä

·       Siivoa maahan pudonnut ruoka pois mahdollisimman nopeasti, äläkä ruoki lintuja maahan tai vesistöön

·       Lintujen ruokintaa ei suositella muutenkaan sulan maan aikana.

·       Lemmikkieläinten ja mahdollisten muiden eläinten, kuten siilien, ruokkimiseen käytettävät astiat kannattaa kerätä pois heti ruokkimisen jälkeen.

·       Kiinnitä huomiota lemmikkien ja kotieläinten ruokien varastointiin

·       Satoaikana kerää maahan pudonneet omenat ja muut hedelmät nopeasti pois

·       Romu- ja lehtikasat tarjoavat rotille hyviä pesimispaikkoja, siivoa ne pois

·       Pyri tukkimaan rakennuksissa mahdollisesti olevat pienetkin raot niin, että jyrsijät eivät pääse niistä sisälle.

Terveydensuojelun neuvontapuhelin: 050 313 9162 (ma-pe 9 – 15)