Siipikarjan ulkonapitokielto on voimassa jo 8.2.2024

Siipikarjan pitäminen ulkona on kielletty helmikuun 8:n päivän ja toukokuun lopun välisenä aikana. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

8.2.–31.5. välisenä aikana siipikarja ja muut linnut on joko pidettävä sisätiloissa tai niiden käyttämä ulkoilualue on oltava kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla (silmäkoko enintään 25 mm) tai muulla vastaavalla tavalla. Suojauksen tarkoituksena on suojata lintuja tarttuvilta taudeilta, kuten lintuinfluenssalta.

Suojausmääräykset eivät koske kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja, sileälastaisia lintuja (muun muassa strutsit ja emut) eikä eläintarhoja. Kotieläinpihat ja muut pysyvät eläinnäyttelyt ovat suojausvelvoitteen piirissä.

Sen, joka pitää siipikarjaa ulkona 8.2.-31.5.2024 välisenä aikana edellä kuvaillussa pitopaikassa, on tehtävä kunnaneläinlääkärille ennakolta ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi tällä lomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella.

Vapaamuotoisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat
–   mitä lintulajeja ulkonapito koskee
–   lintujen lukumäärä ja pitopaikan sijainti
–   selvitys siitä, miten lintujen ja niiden rehun ja veden suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan ulkotarhassa.

Vapaamuotoisen ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen: elainlaakarit@pirkkala.fi.

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille.

Lisätietoa asiasta
–   MMM asetus (369/2021) varotoimenpiteistä
–   Ruokavirasto