Ennen kesälampaiden hankkimista on syytä olla tietoinen, mihin on ryhtymässä. Kesälampaiden pitäjän tulee olla perehtynyt lampaiden käyttäytymiseen, hoitoon, ravitsemustarpeisiin sekä pitopaikan vaatimuksiin. Lampaiden pitoon liittyy ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuuksia, jotka ovat oleellisia eläinten jäljitettävyyden ja muun muassa eläintautien vastustamisen takia.

Eläintenpitoon liittyvät velvoitteet

Kesälampaita voi joko ostaa tai vuokrata. Tuontantoeläinlajien pitoon liittyy aina rekisteröitymisvelvollisuus, mikä tarkoittaa, että lampaiden ostajan tai vuokraajan tulee olla rekisteröitynyt lampaiden pitäjäksi kuntansa maaseututoimeen. Lisäksi lampaiden pitopaikalle pitää hankkia pitopaikkatunnus, jollei sellaista jo ole. Jos lampaat tulevat asemakaava-alueelle, on syytä ottaa lisäksi yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan ja varmistaa, että lampaiden pito alueella on sallittua.

Rekisteröintilomakkeet täyttöohjeineen löytyvät Ruokaviraston lomakesivulta. Ruokaviraston sivuilta löytyy myös lisätietoa lampaiden rekisteröinnistä.

Rekisteröintilomakkeiden palautusosoitteet Pirtevan alueen asukkaille löydät seuraavista linkeistä:

 • Lempäälän maaseutuhallinnon (Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi) yhteystiedot
 • Hämeenkyrön alueen yhteystiedot

Lampaita koskevat erityiset rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuudet

 • Kaikilla lampailla on oltava korvamerkit, joiden perusteella eläinyksilöt tunnistetaan.
 • Pitopaikkojen välillä tapahtuneista lampaiden siirtymisistä sekä lopetetuista, kuolleista ja teurastetuista lampaista on tehtävä asianmukaiset ilmoitukset lammasrekisteriin.
 • Vaatimuksena on, että kukin lammas on aina tunnistettavissa ja sen sijainti tiedossa niin sanotussa lammasrekisterissä. Lisätietoa Ruokaviraston ylläpitämästä lammas- ja vuohirekisteristä löydät täältä.

Tutustu eläintenpitoa koskevaan eläinsuojelulainsäädäntöön lampaiden osalta

 • Lammas on laumaeläin, eikä sitä ole suositeltavaa pitää yksin. Lampaita olisi hyvä olla laumassa aina vähintään kolme.
 • Lampaiden on päästävä laitumelta säänsuojaan, joka on joko rakennettu tai esimerkiksi riittävän puuston muodostama.
 • Lampailla on oltava koko ajan puhdasta vettä vapaasti saatavilla ja kaikkien eläinten kunto on tarkistettava vähintään kerran vuorokaudessa.
 • Laitumen aitojen tulee olla lampaille soveltuvia, karkaamisen estäviä ja turvallisia.
 • Ravintoa tulee olla riittävästi koko pitoajaksi.
 • Lampaita kuljetettaessa tulee olla tietoinen niiden kuljetukseen liittyvistä erityisvaatimuksista. Lisää tietoa saa kysyttäessä valvontaeläinlääkäriltä.
 • Lampaiden pitopaikan ja hoidon tulee aina täyttää eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset. Lampaiden pitoa koskevat eläinsuojelulainsäädökset on koottu Eviran Lammaseläinsuojelulainsäädäntöä koottuna – oppaaseen.

Kirjanpito lääkityksistä ja kuolleista

 • Lampaille annetuista lääkkeistä ja kuolleiden eläinten lukumäärästä on pidettävä kirjaa.
 • Lääkityskirjanpitoa on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.
 • Kirjanpitoa kuolleiden eläinten lukumäärästä tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan.

Lampaiden lopetus ja teurastus sekä lampaanpidon lopettaminen

 • Syksyn tullen, mikäli lampaista luovutaan, on syytä tutustua lampaita koskeviin teurastus- ja lopetusohjeisiin, olla yhteydessä mahdollisiin teurastamoihin ja teuraskuljettajiin. Toimijan vastuullisuutta on hyvä selvittää.
 • Eläimen saa lopettaa vain sellainen henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot eläimen lopettamiseen.
 • Mikäli lampaat eivät mene teuraaksi, täytyy ne siirtää talvea varten asianmukaiseen pitopaikkaan tai lopettaa.
 • Lampaiden pitäjällä on oltava selvillä se, kuinka kuolleet ja lopetetut lampaat saa oman kunnan alueella hävittää. Lammasta ei saa haudata.Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta.

Löysitkö etsimäsi

Kiitos palautteesta!