Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen omavalvonta

Elintarvikehuoneistoilla on oltava riittävä omavalvontajärjestelmä. Järjestelmän tulee perustua riskien hallintaan. Se tulee olla valmiina, ennen kuin toiminta yrityksessä alkaa.

Toimijan on huolehdittava, että kaikki yrityksessä tietävät ja hoitavat osuutensa omavalvonnasta päivittäin. Lisäksi on varmistuttava siitä, että omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan. Toimija arvioi järjestelmän toimivuutta määräajoin ja aina kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia. Terveystarkastaja tarkastaa omavalvontajärjestelmää ja sen toimivuutta.

Voit halutessasi käyttää Pirtevan omavalvontasuunnitelmapohjaa. Lisäksi voit käyttää Pirtevan laatimia seurantalomakkeita. Omavalvontasuunnitelmapohja ja seurantalomakkeet ovat alla: 

Pirtevan omavalvontasuunnitelmapohja (doc) (pdf) 

Omavalvontasuunnitelman seurantalomakkeita:


Laitosten omavalvonta

Viranomaiselle tulee toimittaa omavalvontasuunnitelma eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevän laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä. Hyväksymisen yhteydessä arvioidaan laitoksen omavalvonnan riittävyys riskien hallitsemiseksi. Jos omavalvonnan kuvauksessa on vain pieniä puutteita, viranomainen hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti.

Viranomainen ei voi hyväksyä laitosta, jos omavalvonta on niin puutteellinen, että riskien ei katsota olevan hallinnassa. Tässä tapauksessa laitos ei voi aloittaa toimintaansa.