Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen omavalvonta

Toimijalla on velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään.

Elintarvikehuoneistoilla on oltava riittävä omavalvontajärjestelmä. Järjestelmän tulee perustua riskien hallintaan. Se tulee olla valmiina, ennen kuin toiminta yrityksessä alkaa.

Toimijan on huolehdittava, että kaikki yrityksessä tietävät ja hoitavat osuutensa omavalvonnasta. Lisäksi toimija varmistaa, että suunnitelmaa toteutetaan päivittäin ja että omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan. Toimija arvioi järjestelmän toimivuutta määräajoin ja aina kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia. Terveystarkastaja tarkastaa omavalvontajärjestelmää ja sen toimivuutta.


Laitosten omavalvonta

Toimita kuvaus omavalvonnasta viranomaiselle eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevän laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä. Hyväksymisen yhteydessä arvioidaan laitoksen omavalvonnan riittävyys riskien hallitsemiseksi. Jos omavalvonnan kuvauksessa on vain pieniä puutteita, viranomainen hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti.

Viranomainen ei voi hyväksyä laitosta, jos omavalvonta on niin puutteellinen, että riskien ei katsota olevan hallinnassa. Tässä tapauksessa laitos ei voi aloittaa toimintaansa.